Privat og offentlig sektor

  • Lederstøtte
  • Læringssystemer for lederutvikling
  • Edukativ veiledning for individer og grupper
  • Tilpassede pakker som designes ut fra en samtale om bestilling
  • Organisasjonsutvikling og omstillingsprosjekter
  • Oppfølging av sykemeldte
  • Oppfølging av studenter
  • Karriereveiledning
  • Familieterapi
  • Reflekterende prosesser