NAV

Vi har lang og bred erfaring i å levere tjenester til Nav, både til brukerne av Nav-systemet og til de ansatte som arbeider i Nav. Vi leverer pr i dag de opplistede tjenestene, og har også erfaring med andre typer AMO-kurs og oppfølgings- og avklaringstiltak. Vi skreddersyr også pakker i form av lederstøtte og veiledningsprosesser, samt bistand til organisasjonsutvikling og andre ønskede bevegelser.

  • AMO – Salg/servicekurs
  • AMO – Fremmedspråk med arbeidspraksis
  • APS – ungdom
  • Individuell oppfølging av deltakere i introprogrammet
  • Individuell oppfølging av deltakere i Jobbsjansen
  • Individuell oppfølging av arbeidssøkere med spesielle behov