Tyskundervisning

INTERKULTURELL BUSINESS COACHING
TYSK KULTUR- OG SAMFUNNSFORSTÅELSE

Å kjenne språket til tyske forretningspartnere forbedrer relasjoner og dermed sjansene for effektiv kommunikasjon og suksess. Ferdigheter i tysk hjelper
deg å fungere produktivt for en arbeidsgiver med globale forretningsforbindelser. Kultur- og samfunnsforståelse er en essensiell del av dette.

Sjekk følgende linker for mer informasjon: