Vi tror på

Vi i Kon-text tror på

  • en tilnærming som er fundamentert på anerkjennelse og nysgjerrighet.
  • betydningen av å se at alt er i relasjon til noe og/eller noen, og må sees i sammenhenger – i kontekst.
  • at alle samarbeidsprosjekter sees som felles reiser og bevegelser, som inneholder refleksjon, faglig input, bevisstgjøring og utvidet forståelse.
  • at samtaler og språk er de beste verktøyene for å skape nytt og utvidet handlingsrom, samt mulighet for endring.
  • å skape god utvikling i form av nye strategier, nye samspillsmønstre og nye muligheter i situasjoner som før virket fastlåst og problemmettet.
  • en edukativ tilnærming

Alle våre prosjekter har en edukativ tilnærming, som for oss betyr en proaktiv arbeidsform hvor vi underveis presenterer hypoteser og gir faglig input for å drive utviklingen i ønsket retning. Våre modeller har i seg en kombinasjon av refleksjon og kunnskapsoverføring. Hvor tett på og hvor aktive vi skal være som prosessdrivere, avtales i hvert enkelt tilfelle, og justeres kontinuerlig i samråd med oppdragsgiver.