"Vi kan ikke endre retningen på vinden, men vi kan justere våre seil for alltid å nå vår destinasjon".

Aristoteles

NAV

Vi har lang og bred erfaring i å levere tjenester til Nav, både til brukerne av Nav-systemet og til de ansatte som arbeider i Nav.

Les mer

Privat og offentlig sektor

Vi leverer tjenester som lederstøtte, veiledning, refleksive prosesser og tilpassede pakker til privat og offentlig sektor.

Les mer

Tyskundervisning

Vi leverer tyskundervisning som i tillegg til språket i seg selv hjelper deg å fungere produktivt for en arbeidsgiver med globale forretningsforbindelser. Kultur- og samfunnsforståelse er en essensiell del av dette.

Les mer