Vi hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor til å komme vellykket gjennom krevende endrings- og utviklingsprosesser.

Lederstøtte og edukativ veiledning

Hjelp til å se nye perspektiver, tilnærminger og teorier, utvikle nye strategier, ta handlingsrommet og bygge robusthet

arrow

Utvikling av organisasjoner og tilpassede pakker

Utviklings- og endringsarbeid med ledelse, medarbeiderskap, organisasjon og organisering

arrow
laeringsystemer

Læringssystemer

Undervisning, refleksjon og virkeliggjøring – programmer innen leder og veilederutvikling

arrow

Fagdager og workshops

Undervisning og refleksive prosesser i ledelse, kommunikasjon, relasjonsforståelse, samhandling m.m.
Alt med en definert bestilling på ønsket effekt

arrow

Vi holder ikke bare et foredrag og blir borte. Vi er til stede i virksomheten til oppdraget er fullført, og vi tilbyr vedlikeholdsprogrammer slik at måloppnåelsen opprettholdes over tid. Kon-text arbeider langsiktig.

    Kontakt oss

    Fyll ut skjemaet under for å komme i kontakt med oss.

     

    Vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon.