Hvordan skape en velfungerende organisasjon hvor alle trekker i samme retning? Kon-text har lang erfaring med utviklings- og endringsarbeid i virksomheter som ønsker å utvikle og optimalisere sin organisasjon – samtidig som man sikrer at alle er med.

Hva er en velfungerende organisasjon? Vår erfaring er at en organisasjon fungerer best når den består av en moden ledelse, som evner å dyrke frem modenhet, autonomi og selvledelse også i de andre nivåene av organisasjonen.

Begrepet modenhet i tillitsbasert ledelse innebærer ikke bare at man sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre en oppgave – men at man etablerer en kultur der de ansatte selv er i stand til å identifisere dersom de ikke har det, og at de aktivt søker å gjøre noe med det. Modenhet dreier seg videre om en forståelse for rammer og hvilken frihet som eksisterer innenfor disse, muligheten til å avklare, bestille støtte m.m.

Modenhet forener

Modenhet i alle nivåer må kombineres med at alle medarbeiderne vet hvor de skal og hvilke mål de jobber mot. Da får man en organisasjon som trekker samlet i samme retning. I dette ligger også at alle i organisasjonen må vite hva som skal leveres og når, samt at alle har en klar forståelse av hvilke rammer arbeidet skal foregå innenfor.

Å skape en velfungerende organisasjon handler også om å sikre en organisering og struktur som legger til rette for at leveranser og samfunnsoppdrag kan gjennomføres best mulig – og i henhold til forventning.

Kon-text

Organisasjonsutvikling i praksis

Kon-text har lang erfaring med utviklings- og endringsarbeid som inkluderer ledelse, medarbeiderskap og prosesser der virksomheter endrer, utvikler og optimaliserer sin organisasjon. Vi betrakter organisasjonsutvikling som summen av følgende utviklingsprosesser:

  • Leder- og ledelsesutvikling
  • Kompetanse- og arbeidsmiljøutvikling på alle nivåer, generelt og individuelt
  • Endringer i organiseringen, herunder strategier, stillinger, funksjoner, strukturer, myndighets- og ansvarsnivåer, roller, ansvarsområder, oppgavefordeling, nye rammer, kommunikasjonslinjer m.m.

Trenger din organisasjon en profesjonell samarbeidspartner i utviklingsprosessen? Kon-text kan bistå i hele eller deler av prosessen. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!