Om oss

 

Steinar Lunde
Leder / Samtalepartner
971 73 733  steinar.lunde@kon-text.no

Kompetanse / erfaring
Han har utdanning i systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høyskole, utdanning i coaching og økonomi, prosesskonsulent innen lederutvikling fra Villa Venire i København, samt kompetanse innen organisasjonsutvikling
Har mange års erfaring som arbeidsgiver og leder i privat sektor. Har også bred erfaring i arbeid med grupper og individer i forbindelse med læringssystemer for ledelse, kurs, lederstøtte, veiledning, endrings- og utviklingsprosesser for bedrifter i det private næringsliv, NAV, barnevern, flyktningetjenester, skoleverket, helse og omsorg, samt flere arenaer innen offentlig sektor.

 

Rune Krogstad
Karriereveileder / kursinstruktør

Kompetanse / erfaring
Sertifisert karriereveileder og kursinstruktør og jobber som undervisningsinstruktør, karriereveileder, kursansvarlig, og samtalepartner.
Han har bred veiledningskompetanse mot mennesker som er i en uønsket livssituasjon.
Dette er deltagere som trenger tett oppfølging og godt tverrfaglig samarbeid med andre instanser og innebærer motivasjonsarbeid samt omfattende kartlegging/avklaring parallelt med arbeidsutprøvinger og formidling til arbeid.
Rune har over tjue års erfaring med veiledning via skole, barnevern, kriminalomsorg, Nav og attføringsbedrifter.

 

Ellen Pindsle Correia
Veileder / kursinstuktør

Kompetanse / erfaring
Administrativt arbeid og miljøarbeid/helse og omsorg i kommunalt arbeid. Veileder og prosjekt i Nav.
Har mange års erfaring med arbeid innen rus/psyksiske lidelser. Erfaring fra helse og omsorg, reiseliv, kommunale tjenester/statelige tjenester, arbeid med fremmedspråkelige, arbeidsformidling, veileder/coach, instruktør og undervisning.

 

Renata Sylwia
Prosjektleder

Juridisk utdannelse fra universitetet i Hannover. Bor og arbeider i både Tyskland og Norge.

Ansvarlig for tyskundervisning for privat- og bedriftsmarkedet. Har inngående kjennskap og kompetanse i tysk språk og kultur.

 

Jant Veenstra

Edukativ veileder / prosesskonsulent

 

Niri Lid
Veileder

Kompetanse / erfaring
Utdannet sosionom på Diakonhjemmet fra 1997 til 2000. Videreutdanning innen veiledning 2013-14.
Arbeidet på institusjon i England med ungdom med seksualisert adferd 1 år. 5 år i Mongolia med bistand til marginaliserte familier. Lang erfaring i arbeid akutt med ungdom, arbeidsinstituttet som rådgiver og instruktør, og i barnevernet med EM-flyktninger. Har også erfaring med arbeid i rusfeltet.