Besøksadresse:
Nymoens torg 4b
3611 Kongsberg

E-post: steinar@kon-text.no
Telefon: 971 73 733

Steinar Lunde. Leder, prosesskonsulent og strategisk samtalepartner.
Han har de siste 17 årene arbeidet med veiledning, lederstøtte, lederutvikling og organisasjonsutvikling for ledere, ansatte og organisasjoner i offentlig og privat sektor. Han har 25 års erfaring som leder, har utdanning i systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høyskole og utdanning i coaching og økonomi. Steinar er sertifisert prosesskonsulent innen tillitsbasert ledelse, systemisk ledelse og pragmatisk ledelse fra Villa Venire i København, og har lang erfaring og bred kompetanse innen organisasjonsutvikling.

Jant Veenstra. Prosesskonsulent og edukativ veileder.
Hun har lang erfaring som edukativ veileder med grupper og individer. Jant har de siste årene arbeidet med edukativ lederstøtte, som prosesskonsulent og prosjektleder i Kon-text as. Hun har utdannelse som sosialantropolog og systemisk veileder og har i flere år arbeidet i, og med, forskjellige offentlige systemer, samt at hun de siste årene også har vært tilknyttet Høgskolen / Universitetet i Østfold ifm undervisning og som sensor.

Monica G Jemtegaard. Edukativ veileder.
Hun har lang erfaring som systemisk veileder innen forskjellige systemer, og har ledererfaring fra drift av egne bedrifter. Hun har utdanning i veiledning og systemisk praksis fra R-bup, treårig utdanning som førskolelærer, samt flere relevante videreutdanninger og omfattende metodekompetanse. Monica har erfaring fra arbeid i forskjellige offentlige systemer, samt arbeidet som førskolelærer og pedagogisk leder i 12 år. I 6 av de årene som deleier av to barnehager med ca 50 ansatte og 135 barn. I tillegg har hun 7 år i kommunal barneverntjeneste. Store deler av denne tiden har hun arbeidet som familieveileder.

Wenche Glørud. Prosesskonsulent – fagdager og workshops.
Wenche har over 20 års erfaring fra arbeid i barnevernfeltet i forskjellige roller og stillinger. Hun har bred saksbehandlerkompetanse fra kommunal førstelinjetjeneste, har arbeidet flere år som teamleder og deltaker i strategisk ledergruppe, og som fag- og kvalitetsrådgiver. Formalkompetansen er barnevernspedagog med etterutdanning i veiledning og psykologi. Hennes arbeidsområder i dag, er innenfor forvaltning av barnevernloven, fagimplementering, rutineutvikling, personalorganisering, organisasjonsutvikling, systematisk kompetanseutvikling og internkontroll.

Mari Tangen Melgaard. Prosesskonsulent og edukativ veileder.
Mari har erfaring med strategiarbeid og gjennomføring av organisasjonsendringer innen offentlig sektor, og har mye kompetanse innen omstillingsprosesser og faglig utvikling av spesialister, ledere og medarbeiderskap. Hun har over 20-års erfaring fra offentlig sektor med fagansvar og veiledning av studenter, medarbeiderskap, pårørende og brukere innen psykisk helse og rus som sitt primære fokusområde. Mari er utdannet Sosialpedagog med fordypning i Sosialpsykiatri og utdannet Narrativ Coach og Veileder fra DISPUK og CVU i København. Mari har igjennom flere år vært fast foreleser innen systemisk tenking og Recovery prosesser ved Nord Sjælland Pedagogseminarium i Danmark. Hun har også igjennom i en periode vært innleid fagekspert hos den Nasjonale Vitens- og Rådgivningsorganisasjon i Danmark med fokus på veiledning av personalgrupper i spesielt utfordrende og fastlåse situasjoner.

I tillegg har Kon-text samarbeid med flere frittstående konsulenter innen forskjellige kompetanseområder, som blir benyttet på prosjektbasis.