Besøksadresse:
Nymoens torg 4b
3611 Kongsberg

E-post: steinar@kon-text.no
Telefon: 971 73 733

Steinar Lunde. Leder, prosesskonsulent og strategisk samtalepartner.
Han har de siste 17 årene arbeidet med veiledning, lederstøtte, lederutvikling og organisasjonsutvikling for ledere, ansatte og organisasjoner i offentlig og privat sektor. Han har 25 års erfaring som leder, har utdanning i systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høyskole og utdanning i coaching og økonomi. Steinar er sertifisert prosesskonsulent innen tillitsbasert ledelse, systemisk ledelse og pragmatisk ledelse fra Villa Venire i København, og har lang erfaring og bred kompetanse innen organisasjonsutvikling.

Jant Veenstra. Prosesskonsulent og edukativ veileder.
Hun har lang erfaring som edukativ veileder med grupper og individer. Jant har de siste årene arbeidet med edukativ lederstøtte, som prosesskonsulent og prosjektleder i Kon-text as. Hun har utdannelse som sosialantropolog og systemisk veileder og har i flere år arbeidet i, og med, forskjellige offentlige systemer, samt at hun de siste årene også har vært tilknyttet Høgskolen / Universitetet i Østfold ifm undervisning og som sensor.

Monica G Jemtegaard. Edukativ veileder.
Hun har lang erfaring som systemisk veileder innen forskjellige systemer, og har ledererfaring fra drift av egne bedrifter. Hun har utdanning i veiledning og systemisk praksis fra R-bup, treårig utdanning som førskolelærer, samt flere relevante videreutdanninger og omfattende metodekompetanse. Monica har erfaring fra arbeid i forskjellige offentlige systemer, samt arbeidet som førskolelærer og pedagogisk leder i 12 år. I 6 av de årene som deleier av to barnehager med ca 50 ansatte og 135 barn. I tillegg har hun 7 år i kommunal barneverntjeneste. Store deler av denne tiden har hun arbeidet som familieveileder.

Mari Tangen Melgaard. Prosesskonsulent og edukativ veileder.
Mari har erfaring med strategiarbeid og gjennomføring av organisasjonsendringer innen offentlig sektor. Hun har mye kompetanse innen omstillingsprosesser og faglig utvikling av spesialister, ledere og medarbeiderskap. Hun har over 20-års erfaring fra privat og offentlig sektor med fagansvar og veiledning, samt som prosesskonsulent for familier, studenter, medarbeiderskap, pårørende og brukere innen psykisk helse og rus, som er hennes primære kompetanseområde.

Mari er utdannet sosialpedagog med fordypning i sosialpsykiatri og narrativ coach og veileder fra DISPUK og CVU i København. Mari har igjennom flere år vært fast foreleser innen systemisk tenking og recovery prosesser ved Nord Sjælland Pedagogseminarium i Danmark. Hun har også i en periode vært innleid fagekspert hos den Nasjonale Vitens- og Rådgivningsorganisasjon i Danmark med fokus på veiledning av personalgrupper i spesielt utfordrende og fastlåse situasjoner.

Frank Andres. Prosesskonsulent og edukativ veileder.
Frank er utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Han har mer enn 10 års arbeidserfaring i fagfeltet psykisk helse og rus, blant annet med prosjektledelse, utviklingsarbeid og som teamleder og fagleder. Han har også jobbet mer enn 6 år som avdelingsleder i annen kommunal virksomhet, hvor tillitsbasert ledelse har vært definert ledelsesform, hvor han også har vært del av strategisk ledergruppe. Frank har lang erfaring med veiledning som arbeidsform rettet mot medarbeidere, tjenestebrukere, pårørende og samarbeidspartnere. Han har opparbeidet seg bred erfaring med teamutvikling og tjenesteutvikling både i privat og offentlig sektor.

    Kontakt oss

    Fyll ut skjemaet under for å komme i kontakt med oss.

     

    Vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon.