Frank Andres, prosesskonsulent i Kon-text

Fornøyde kunder med tillit til Kon-text – En samtale med våre prosesskonsulenter

Kon-text ble etablert i 2014 og vi tilbyr en rekke tjenester der vi hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor til å komme vellykket gjennom krevende endrings- og utviklingsprosesser.

På hovedkontoret vårt i Kongsberg sitter det erfarne konsulenter og veiledere som jobber med kunder over hele Østlandet. Nå ser vi også på mulighetene for å ekspandere virksomheten, med spesielt fokus på Drammen, Vestfold og Grenlandsområdet.

Hva gjør vi?

Du lurer kanskje på hva vi i Kon-text gjør? Derfor har vi satt oss ned med Steinar, Frank og Jant, som skal fortelle litt mer om sin hverdag i Kon-text.

– Kort fortalt arbeider vi med edukativ tilnærming, begynner Steinar Lunde, leder i Kon-text. Dette vil si at vi kombinerer faglig input og kunnskapsoverføring i gruppe, med individuell refleksjon for bevisstgjøring og kobling av teori til praksis hos den enkelte.

Kon-text tilbyr blant annet lederstøtte og edukativ veiledning, læringssystemer i lederutvikling og veiledning, utvikling av organisasjoner og tilpassede pakker, og fagdager og workshops.

– Noe vi er veldig opptatt av, er å koble det teoretiske til det praktiske. Kundene våre skal oppleve reelle og ønskede effekter av å samarbeide med oss. Det er ikke alltid det er hensiktsmessig med en konkret plan for arbeidet ved oppstart, fortsetter han. Vi ønsker å først gjøre oss kjent med lederens og medarbeiderens ståsted og behov, før vi introduserer verktøy vi vurderer som nyttige. De fleste prosessene vi gjør er derfor skreddersydd etter klientens egne behov og mål. Vi sørger for at organisasjonen etablerer felles forståelser, på tvers av team og nivåer, forklarer han videre.

Les mer om tilpassede pakker.

Steinar Lunde i Kon-text
Steinar Lunde. Leder, prosesskonsulent og strategisk samtalepartner.

Hvem er kundene?

– Vi jobber i størst grad med organisasjoner og virksomheter innenfor offentlig sektor. Vi er mye inne i områder som helse og omsorg, psykiatri, rus, barnevern og skole, samt hele kommuner. Det har vært en sunn og fin vekst de siste årene, og vi erfarer at vi ofte etablerer langsiktige forhold til kundene våre. Dette gjør at mange som har samarbeid med oss over tid, kommer tilbake ved senere anledninger, avslutter han.

En kundegruppe som er svært aktuell nå er flyktningetjenestene. Flyktningsituasjonen i Norge gjør at mange flyktningetjenester nå må ruste opp, og her bistår Kon-text nye ansatte gjennom veiledningskompetanse og kommunikasjon. I slike tilfeller gjennomføres gjerne et kortere prosjekt for å sikre den basiskompetansen som er nødvendig innenfor veiledning, slik at de blir kompetente og modne nok til å gjennomføre disse tjenestene. Dette er et eksempel på et konkret problem, der Kon-text lager en tilpasset pakke, og bistår kunden med gode løsninger og ønskede effekter.

Steinar Lunde og Frank Andres, prosesskonsulenter i Kon-text
Steinar Lunde (t.v.), Frank Andres (t.h.).

Hva er kundenes utfordringer?

– En kjent utfordring er ledere som blir sittende fast i detaljer og drift, som ikke kommer seg opp på et strategisk nivå, forteller Steinar. Ledere i omstillingsprosesser kan slite med å skaffe nok og riktig kompetanse, noe som kan føre til slitenhet og vansker med å få til gode leveranser. Her kommer Kon-text inn i bildet. Vi jobber sammen med virksomheten, for å finne ut av hvordan de kan forvalte kompetanse, og lede på nye måter, samt hvordan de kan etablere ny metodikk for å bygge opp og mobilisere kompetanse internt i organisasjonen. Viktige punkter i dette arbeidet er god delingskultur, etablering av høyere grad av modenhet, og felles forståelse for ledelse innad i virksomheten.

Begrepet modenhet i tillitsbasert ledelse innebærer ikke bare at man sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre en oppgave – men at man etablerer en kultur der de ansatte selv er i stand til å identifisere dersom de ikke har det, og at de aktivt søker å gjøre noe med det.

Les mer om modenhet her.

Frank Andres, prosesskonsulent i Kon-text
Frank Andres. Prosesskonsulent og edukativ veileder.

Tillit til Kon-text

– Jeg har ikke jobbet i Kon-text så lenge, men jeg har allerede fått være med på flere spennende prosjekter, forteller Frank Andres engasjert.

Han ble hentet inn på tampen av 2022, og jobber nå som prosesskonsulent og edukativ veileder i Kont-text.
– Et prosjekt jeg gjerne vil trekke fram er et der Kon-text hadde jobbet lenge og grundig over tid, og en god stund etter at prosjektet ble avsluttet kom kunden tilbake til oss. De har fått nye medarbeidere, og ønsker at disse skal tunes inn. Dette forteller noe om hvor godt det er jobbet med strategien, og hvor godt forankret dette er, fortsetter han.

«At kunder kommer tilbake på denne måten viser at de har tillit til oss, noe som gir en god følelse av at det vi gjør betyr noe.»

Frank Andres, prosesskonsuletn og edukativ veileder.

Bruker sin ledererfaring på å hjelpe andre ledere

Frank Andres har jobbet som leder i 10 år, og har derfor opparbeidet seg god erfaring med å jobbe strategisk.

– Min sterkeste side er at jeg har et overordnet blikk, og er glad i å jobbe prosessbasert, forteller Frank. Når man jobber med kunder, er det ofte veldig komplekse situasjoner de står i. Da er det viktig at man evner å forstå situasjonen, og identifisere problemet. Min ledererfaring gjør at jeg har blitt god på dette, da jeg har kjent flere av disse situasjonene på kroppen selv. Jeg ønsket å jobbe i Kon-text nettopp fordi jeg har så stor tro på det vi driver med. Jeg vet at det fungerer, og i tillegg trives jeg godt med å jobbe med større prosjekter som går over tid, avslutter han stolt.

Jant Veenstra, prosesskonsulent i Kon-text
Jant Veenstra. Prosesskonsulent og edulativ veileder.

Stolthet for faget

Jant Veenstra har jobbet for Kon-text i seks år, og er prosesskonsulent og edukativ veileder. Hun kan også fortelle om stor tillit fra kundene. – Det er fort gjort å gå gjennom mindre og raske prosjekter, men da vil man ikke klare å faktisk integrere strategien og teorien i hele bedriften. Det er nettopp dette jeg vil si at Kon-text er veldig dyktige på, forteller hun stolt.

«Jeg er stolt av det jeg jobber med, og vi opplever mye tillit fra kundene våre.»

Jant Veenstra. Prosesskonsulent og edukativ veileder.

Et prosjekt starter alltid med ledelsen. Her jobber vi inn teorier, før vi går videre nedover i organisasjonen der vi fordyper oss og går inn i en integrasjonsfase. I denne fasen kobles teorien til praksis gjennom blant annet fagdager og refleksive prosesser med medarbeidere, både individuelt og i grupper.

– Her ser vi mange gode endringer. Det er inspirerende å se at ledelsesteam fremstår trygge for sine medarbeidere, og at alle styrer i samme retning, til tross for at de er mange ansatte, forteller Jant.

Jant Veenstra, prosesskonsulent i Kon-text

Systemiske holdninger

– Etikk er svært viktig for meg. Jeg ønsker at kommunikasjonen skal fungere på en måte der mennesker føler seg sett og respektert, både innad i bedriften, og i kommunikasjonen utad, fortsetter hun. Det å få dette ut i samfunnet, og at mennesker vil jobbe med etikk er en suksess for meg. Vi må være nysgjerrig på hverandre, og prøve å forstå hverandre. Mennesker vil hverandre vel, og det er mye man kan kommunisere med hverandre om man har en åpen og nysgjerrig tilnærming. Er man beredt på å møte mennesker, åpner de opp. Dette er jeg stolt av at vi får til i Kon-text, avslutter hun.

Jant Veenstra, prosesskonsulent i Kon-text
Prosesskonsulenter i Kon-text

Hvorfor Kon-text?

  1. Det gir reelle effekter
    Vi får stadig tilbakemeldinger på at arbeidet vi gjør er noe som gir effekt, både i form av konkrete tilbakemeldinger fra kunder, og det at kunder faktisk kommer tilbake til oss.
  2. Det systemiske perspektivet
    Dette handler om forståelse og kompetanse i forhold til det relasjonelle, særlig det sirkulære samspillet mellom mennesker.
  3. Koblingen mellom teori og praksis
    Den enkelte lederen og bedriften skal alltid oppleve at det vi driver med er direkte brukbart i den utfordringen de står i, og i deres utøvende ledelse. Det vil si at når vi har gjennomgått det teoretiske, er ikke jobben ferdig før hele bedriften har fått en felles forståelse av dette, og gjennomfører det i sin praksis.
Prosesskonsulenter i Kon-text