Gode drøftingsarenaer hever kompetanse og sikrer gode beslutninger

Kon-text har de siste årene opparbeidet seg bred erfaring med å bistå organisasjoner med å etablere gode arenaer for faglige drøftinger. En drøftingsarena organiseres gjerne på ulike måter, men har ofte til felles at de skal sikre at organisasjonene fatter gode beslutninger og løser gitte oppgaver på hensiktsmessige måter.

Når organisasjonene tar kontakt med oss, beskriver de ofte at; «drøftingene ikke fører til noe», «vi får for dårlig tid», «møtene har mer preg av drift enn fag», «bare noen få deltar/bidrar». I prosessarbeidet med å etablere gode drøftingsarenaer kan Kon-text bidra med nyttige og strukturerte verktøy som bidrar til å skape en arena for bygging, deling og mobilisering av kompetanse.

Vi ser også at gode drøftingsarenaer bidrar til at organisasjonene treffer bedre beslutninger, og iverksetter mer hensiktsmessige og målrettede tiltak. Vi har fokus på drøftingsarenaer internt i tjenester, men også på tvers av tjenesteområder, der optimal kompetansebenyttelse på tvers, kompetanseflyt og bedre ressursbruk, er noen av de ønskede effektene.

I arbeidet med å etablere gode drøftingsarenaer, tilbyr Kon-text et gjennomarbeidet og utprøvd konsept med undervisnings- og refleksjonssamlinger i tillegg til simuleringer (trening/prøvehandlinger), for å virkeliggjøre nytt tankegods og optimalisert praksis inn i tjenestene.

Trenger du en drøftingsarena? Ta kontakt med oss i dag.