Kon-Text jobber for nyskapende ledelse av kompetanse: tilpasning til fremtidens utfordringer og kompetansebehov

Hvordan kan vi bli skikkelig gode på det vi driver med og møte framtidas utfordringer head-on? Jo, vi må tenke litt annerledes om kompetanse. Det er ikke alltid lett å få tak i de folkene med akkurat den kunnskapen og ferdighetene vi trenger. Derfor er det på tide å riste litt i de gamle tankesettene.

Revitalisering av samarbeid og kunnskapsdeling: Nye perspektiver på kompetanseforvaltning

Vi har lagt merke til at det er viktig å tenke utenfor boksen når det gjelder å dele kunnskap og få mest mulig ut av kompetansen vår. Det handler om å bryte ned de gamle siloene – det være seg avdelinger, virksomheter eller tjenesteområder. Vi vil skape rom der folk fra ulike seksjoner kan møtes og samarbeide. Hensikten er å få til refleksjon og knytte sammen strategier og tiltak når det kommer til kompetanse.

Vi driver med opplæring både individuelt og i grupper. Målet er å få alle til å tenke nytt om kompetanse og å lede på en mer proaktiv måte. Vi har noen smarte verktøy som gjør det mulig å gjøre kompetansen målbar og sette klare forventninger både når det gjelder kunnskap og ferdigheter.

Dette gir lederne bedre styringsverktøy, så de kan sikre kvalitet og utvikle kompetansen til teamet sitt – både generelt og for den enkelte. På den måten er vi klare til å levere tjenester som matcher kravene og forventningene – nå og i framtida.