Kon-text skaper gode ledere!

Kon-text tilbyr lederstøtte, lederutvikling og organisasjonsutvikling for ledere. Vi hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor til å komme vellykket gjennom krevende endrings- og utviklingsprosesser.

For oss er det viktig at du lykkes og fremstår som en trygg, god og tillitsfull leder.

Samkjørt lederteam

Nylig inngikk vi et samarbeid med en kommune på Østlandet, som trengte vår hjelp etter en omorganisering. Kommuneseksjonen er i vekst og det har blitt ansatt flere nye.

– For kommunen er det viktig at den nye ledergruppen opptrer samkjørt, og har gode verktøy til å utføre sine lederoppgaver. Det er der vi kommer inn for å bistå med vår kunnskap og kompetanse, forklarer Frank Andres, prosesskonsulent/edukativ veileder hos Kon-text.

Han forteller at Kon-text er spesialister på å se enkeltmenneskene i organisasjonen.

– Det kan være krevende å være i endring. Vi sørger for at alle medarbeiderne får støtte gjennom hele prosessen, forklarer Frank Andres.

Skal hjelpe ledelsen

Kon-text as skal bidra med opplæring- og undervisningssamlinger og lederstøttesamlinger, i et læringssystem for tillitsbasert ledelse for alle ledere, slik at hele ledergruppen får praktiske verktøy til å være gode ledere.

– Gjennom faglig input og refleksive prosesser individuelt og i gruppe, ser vi at den enkelte leder får en økt forståelse for egen rolle, posisjon og handlingsrom. Vi ønsker å hjelpe ledergruppen med å bli mer strategisk og samarbeidsorientert, opplyser Frank Anders.

Han påpeker viktigheten av at alle ansatte i en bedrift skal ha de samme basiskunnskapene. Både innen kommunikasjon, relasjoner og begrepsforståelse.

Nylig startet Kon-text opp et læringssystem for alle nyansatte ledere i kommunen, som skal sikre at alle får de samme grunn-kunnskapene, felles språk og felles verktøy om ledelse.

– Kon-text sikrer en støttende kultur, der kompetansedeling, kompetansemobilisering, bestillingskompetanse og sirkulær forståelse står sentralt, avslutter Frank Anders.