Reisen som endret mitt lederskap.

Inger Lene Bekkjorden, leder ved NAV Numedal, har brukt tjenestene til Kon-text innen edukativ lederstøtte i over 10 år og har mye å si om fordelene og utviklingen de har hatt sammen med Kon-text.

– Jeg har hatt svært gode erfaringer med Kon-text, og bestemte tidlig at jeg skulle benytte dem i utviklingen av mitt lederskap, forteller Bekkjorden.

En god sparringspartner i Kon-text

Med brukerne i fokus, ønsket NAV Numedal å utvikle mer kompetente veiledere. I samspill med Kon-text har Inger Lene nå fått verktøy som hjelper både henne og hennes kollegaer å forstå samspillet mellom veileder og bruker, sårbarheten til brukeren, samt utviklings- og maktperspektivet.

-Kon-text har en unik evne til å forstå oss, vårt yrke og kompleksiteten yrket medfører.

Inger Lene har over tid sett fordelene av å ha Kon-text i ryggen. Kon-text har lang erfaring med edukativ lederstøtte i utviklings- og endringsarbeid. Dette inkluderer ledelse, medarbeiderskap og prosesser der virksomheter endrer, utvikler og optimaliserer sin organisasjon.

Krevende og givende prosess

Av erfaring vet Inger Lene at endring av atferd skjer over en lengre tidsperiode. Dette vet Kon-text også. På 18 måneder skal avdelingen jobbe tett med Kon-text og bli utfordret både faglig og personlig. Programmet består av gruppearbeid og refleksjoner, forelesninger og individuell oppfølging.

– Dette er en krevende prosess der man går “all-in” og blir utfordret på ulike måter. Det setter i gang refleksjon rundt egen atferd og utfordrer etablerte sannheter. Verdien er faglig og personlig vekst; både for hver enkelt person og tjenesten vår. Målet er jo at disse endringene og økt faglighet skal være til god nytte for brukerne våre, forteller Inger Lene.

– Det jeg liker så godt med Kon-text er at de er tilstede, følger opp og veileder oss i riktig retning. De holder ikke bare en forelesning og drar igjen, men har individuell oppfølging som skaper en form for forpliktelse slik at kompetansen fester seg bedre, legger Inger Lene til.

Les mer om Kon-text sitt læringssystem for lederutvikling.

Hadde ikke vært der de er i dag uten Kon-text

Fokuset til Inger Lene har alltid vært på brukerne og kompetansen til sine ansatte. Med hjelpen fra Kon-text ser hun at de kan gi mer tilbake til brukerne under brukersamtaler med veileder.

– Kon-text har hjulpet oss å bli den beste versjonen av oss selv og vi hadde ikke vært like gode som vi er nå i dag uten hjelpen fra Kon-text , sier Inger Lene fornøyd.

Det kan være ensomt på toppen; dette har også Inger Lene erfart.

– Helt siden jeg tok over som leder har jeg brukt Kon-text som veileder inn i min lederrolle. Det har vært viktig for meg å ha dem for å hente styrke og refleksjon i det jeg gjør. Å være leder kan ofte være ensomt, i den forstand at jeg ikke har noen å snakke med om mine utfordringer. Derfor har det vært viktig for meg å kunne bruke Kon-text som sparringspartner og edukativ lederstøtte for å utvikle meg som leder.

– Dette har virkelig vært en reise som har endret mitt lederskap, avslutter Inger Lene.